TarihçeHukuk devrimi yapan Gazi'nin adını  taşımanın vermiş olduğu onura sahip olan "Gazi Hukuk", insani  değerlere saygı duyan, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünebilen, özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek ve paylaşarak adaletin sağlanması sürecine katkıda bulunan hukukçu lar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

"Gazi Hukuk" 3/7/1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca 1992 yılında kurulmuş ve 1994 yılında 45 öğrenci alarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. Mezunlarımız avukatlık, hâkimlik, savcılık gibi temel meslekî alanlarda hizmet verdikleri gibi kaymakamlık, kamu kurumlarında uzmanlık, müfettişlik, müşavirlik ve üniversitelerde öğretim elemanlığı gibi çeşitli alanlarda istihdam edilmektedir.

Hukuk Fakültesi'ne Giriş : Hukuk Fakültesini tercih eden öğrenciler üniversite giriş sınavında TM-2 puanı ile yerleştirilmektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı üniversite  giriş sınavında Fakültemize girişte en yüksek puan 500,521 iken; en düşük puan  451,820'dir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Üniversite giriş sınavı sonucunda Fakültemize yerleştirilen öğrenci sayısı 333'dür. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında en yüksek puan 487,203 iken, en düşük puan 431,902'dir.2013-2014 eğitim-öğretim yılı Üniversite giriş sınavı sonucu Fakültemize yerleştirilen öğrenci sayısı yaklaşık 550'dir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında en yüksek puan 465.885 iken, en düşük puan 429.452'dir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Üniversite giriş sınavı sonucu Fakültemize yerleştirilen öğrenci sayısı yaklaşık 550'dir. Fakültemiz sadece Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)ile değil YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı), TCS (Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Sınavı) ile de lisans öğrencisi almaktadır. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Yatay Geçiş ile de öğrenci kabul edilmektedir.

Lisans Eğitimi Dört yıl süren lisans eğitimi düzeyinde esas alınan müfredat programı, hukuk eğitiminde temel bilgi donanımını kazandırmaya yöneliktir. Bu kapsamda müfredatta özel hukuka ve kamu hukukuna ilişkin temel zorunlu dersler yanında, uzmanlık alanlarına ilişkin olarak daha spesifik seçimlik dersler de yer almaktadır.

Halen okutulmakta olan dersler için tıklayınız.

Öğrenci Değişim Programları Gazi Üniversitesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği eğitim programlarına katılması süreci içinde etkin bir rol alarak, üniversite eğitiminde öğrenci ve öğretim elemanlarının Avrupa'daki üniversitelerle karşılıklı değişimini sağlayan Erasmus programını uygulamaya koymuş, Campus Europea programı üzerinde de çalışmalara başlamıştır. Bu çerçevede fakültelerin ders programları Avrupa üniversitelerinin programları ile uyumlu hale getirilmiştir. Hukuk Fakültesi'nde de dersler yıllık program yerine dönemlik programa göre okutulmaya başlanmıştır.

Erasmus Programı Fakültemiz'de Erasmus Programı çerçevesinde Almanya'dan Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Fransa'dan Caen Basse-Normandie Universitesi Hukuk Fakültesi; İspanya'dan Del Pais Vasco Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Publica De Navarra Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yunanistan'dan Atina National and Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aristotle University of Thessaloniki Hukuk Fakülteleriyle ikili anlaşmalar imzalamıştır. İlk olarak 2004–2005 eğitim–öğretim yılında üniversitemizden çeşitli ülkelere (İngiltere, İspanya, İtalya, Finlandiya) öğrenci ve öğretim elemanları gitmiş; bu ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelerden de Gazi Üniversitesine konuk öğrenci ve öğretim elemanları gelmeye başlamıştır. Hukuk Fakültesi de 2004 yılı Eylül ayında ilk olarak bir öğrencisini İspanya'daki bir hukuk fakültesine göndermiştir. Fakültemiz Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU, Koordinatör Yardımcıları Arş. Gör. Fahri Erdem KAŞAK ve Arş. Gör. Mustafa Alper ENER'dir.

Erasmus Değişim Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Mevlana Değişim ProgramıÜniversitemizde Mevlana Değişim Programı'na göre öğrenci hareketliliği bulunmaktadır.

Mevlana Değişim Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Farabi Değişim Programı Fakültemizde Farabi Değişim Programı'na göre öğrenci hareketliliği bulunmaktadır.

Farabi Değişim Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Lisansüstü Eğitimi Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları, istedikleri takdirde ve gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla lisansüstü eğitime (master ve doktora) devam edebilmektedirler.

Master ve Doktora eğitimi konusunda bilgi almak için tıklayınız.

Öğretim KadrosuFakültemizde okutulmakta olan tüm derslere o alanda uzman öğretim üyeleri girmektedir. Fakültemiz bünyesinde 16 Prof. Dr., 12 Doç. Dr., 12 Yrd. Doç. Dr. ve 4 Arş. Gör. Dr. ile kadrolu 46 Arş. Gör., 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesine göre görevli 35 Arş. Gör. hizmet vermektedir. Bunun yanında, hukuk eğitiminde tamamlayıcı nitelikte olan yan branşlarda ve teknik konularda Üniversitemizin diğer fakültelerinden öğretim elemanları ders vermek üzere görevlendirilmektedir. Başarılarını birçok kez kanıtlayan fakültemiz öğretim üyelerinin bir kısmı sadece fakülteye hizmet etmekle kalmamakta; ülkemizin birçok kurumu da kendilerinden faydalanmaktadır.

Burs İmkânları Başbakanlık ve Türk Eğitim Vakfının yanı sıra Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilerimize burs verilmektedir.

Yemek İhtiyaçları ve Öğrenci Kantini Hukuk Fakültesi öğrencileri ve personeli Beşevler kampüsünde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile ortak olarak kullanılan yemekhaneden istifade etmektedirler. Yemekhanemiz, uzman bir diyetisyen kontrolünde, hafta içi her gün dört çeşit yemeği uygun fiyatlarla, çok hijyenik bir ortamda öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır.

Öğrencilerimiz arasında birlik ve bütünlüğün sağlanabilmesi amacıyla modern bir şekilde dizayn edilmiş kafe tarzında bir tane kantin kullanılmaktadır. Kantinimiz hafta içi her gün en az 12 saat hizmet vermektedir.

Öğrenci Toplulukları Fakültemizde faaliyet gösteren 6 adet Öğrenci Topluluğu mevcuttur. Öğrenci Topluluk isimleri; Doğa Fotoğrafçılığı Topluluğu, Hukuk ve Fikir Topluluğu, Satranç Topluluğu, Uluslararası Hukuk Topluluğu, Müzik Topluluğu, Model Birleşmiş Milletler Topluluğu'dur.

Öğrencilerimizin dinlenebilmesi, yoğun öğretim temposunun yarattığı stresi üzerlerinden atabilmeleri ve en önemlisi topluma uyum sağlayacak sosyal birer insan olabilmeleri yukarıda belirtilen sosyal aktivitelerin varlığına bağlıdır. Bu sorumluluğunun bilincinde olan fakülte yönetimimiz, öğrenci gruplarının faaliyetlerine, fakülte olanaklarının yanı sıra, mümkün olduğu ölçüde her türlü maddi ve manevi desteği vermektedir. Öğrenci Toplulukları tarafından organize edilen etkinlikler Fakültemiz tarafından da desteklenmektedir. Her yıl paneller, konferanslar, tiyatro gösterileri, halk oyunları gösterileri, sanat müziği ve halk müziği konserleri tertip edilmektedir.

Kütüphane ve İnternet Olanakları Fakültemiz bünyesinde bir adet Okuma Salonu bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sessiz bir ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla hizmet veren Okuma Salonumuz hizmet vermektedir. Ayrıca Üniversitemize bağlı, Ankara'nın en büyük kütüphanelerinden olan Merkez Kütüphane de öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Fakültemizde öğrencilerimizin ücretsiz kullanabilecekleri bir internet odası bulunmaktadır. Öğrencilerimizin bilimi yakından takip edebilmeleri, hukuk ilmiyle ilgili literatür araştırması yapabilmeleri amacıyla halihazırda aşağıdaki internet sitelerine abonelikler tesis edilmiştir:

Academic  Search Complete  

• Beck-Online  (Almanca)

• Directory  of open acces journals

• Elsevier  E-Kitaplar

• Green  file 

• Heinonline

• Hukuk  Türk

• Humaties  International Complete

• Oxford  journals online

• Wiley  Interscience

• Westlaw  International

Güvenlik ve Ulaşım Tam bir huzur ortamı bulunan fakültemiz ve çevresinde hiçbir güvenlik sorunu yaşanmamıştır.   Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara'nın ulaşımı en kolay noktalarından birinde yer almaktadır. Fakültenin çıkış kapısının yakınında Ankara metrosunun bir kolu olan Ankaray'ın Beşevler durağı bulunmaktadır. Ankaray ile şehir merkezine ulaşım yaklaşık on beş dakika sürmektedir. Otobüs ve dolmuşlarla da şehrin her tarafına kısa sürede ulaşmak mümkündür.

Fakültemizin Başarısı Başarısını birçok alanda ve çeşitli şekillerde ispat eden Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz adli ve idari yargı hakim adaylığı sınavlarında büyük oranda başarı göstermektedirler.

Fakültemiz Mayıs 2018 tarihi itibariyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine geçmiştir.