İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Geçtiğimiz yıl Fakültemiz İç Değerlendirme Raporu'nda, iyileştirmeye ihtiyaç duyulan konular aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 • Pratik derslerin azlığı,
 • Mevcut okuma salonunun kapasitesinin yetersizliği,
 • Proje - araştırma faaliyetlerinin yetersiz oluşu,
 • Mevcut kantinin artan öğrenci sayısına hizmet vermekte yetersiz kalması,
 • Sosyal aktivitelerin yeterince desteklenememesi,
 • Derslerin uygulamaya dönük olması gerekliliği,
 • Hukuk Fakültesi eğitiminin dönemlik eğitim sistemine uygun olmaması,
 • Yurt dışı yayın ve çalışma olanaklarının son derece sınırlı olması,
 • Bilimsel toplantı, konferans ve sempozyumların arzu edilen sıklıkta yapılamaması,
 • Fakültenin kamuoyuna yeterince tanıtılamaması,
 • Öğretim elemanlarına araştırma amaçlı yurtdışında kaldıkları süre içerisinde yeterince maddi destek sağlanamaması,