Fakültemizde Görev Yapmış Öğretim Elemanları
  Adı Soyadı 

Fakültemizde
İşe Başlama Tarihi

Emeklilik/Ayrılış Tarihi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU 1994 2009 (EMEKLİ) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Prof. Dr. Adnan TUĞ 1994 2011 (EMEKLİ) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Prof. Dr. Kamil TURAN   18.06.2002 (EMEKLİ) İ.İ.B.F.Öğretim Üyesi (Hukuk Fakültesi Dekanı 2000-2002)
  Prof. Dr. Naci KINACIOĞLU 1995 1996 (VEFAT) Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Kudret GÜVEN 1995 2005 (EMEKLİ)  
Prof. Dr. Rıza AYHAN 1995 2014 (EMEKLİ) Ticaret Hukuku
  Prof. Dr. Güven VURAL 1995 1998 (EMEKLİ) Ticaret Hukuku
  Prof. Dr. Kemal ÇEVİK 1995 2000 (EMEKLİ) Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Z.Sacit ÖNEN 1995 2004 (EMEKLİ) Maliye ve Ekonomi
  Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN 1995 1997 (EMEKLİ) Medeni Hukuk
Prof. Dr. Turgut ÖNEN 1995 1997 (EMEKLİ) Medeni Hukuk
  Prof. Dr. F.Yüksel İNAN 1995 1998 (EMEKLİ) Devletler Hukuku
  Prof. Dr. Saba ÖZMEN 1995 1997 (NAKİL) Medeni Hukuk
Prof. Dr. Bilge TANRIBİLİR 1995 2016 (EMEKLİ) Milletlerarası Özel Hukuk
Prof. Dr. Cemal OĞUZ 1995 2016 (EMEKLİ) Medeni Hukuk
  Prof. Dr. Levent KÖKER 1996 1997 (EMEKLİ) Genel Kamu Hukuku
  Prof. Dr. İ.Sahir ÇÖRTOĞLU 1996 1998 (EMEKLİ) Medeni Hukuk
Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL 1996 2011 (EMEKLİ) Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Selahattin SARI 1997 2006 (EMEKLİ) Maliye ve Ekonomi
Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR 1997 2016 Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Mertol CAN 1999 2016 (EMEKLİ) Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ 2000 2001 (NAKİL) İdare Hukuku
Prof. Dr Hasan TUNÇ 2000 2013 (EMEKLİ) Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Attila ÖZER 2001 2008 (EMEKLİ) Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ 2001 2008 (EMEKLİ) Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Vahit DOĞAN 2002 2017 (EMEKLİ) Milletlerarası Özel Hukuk
Prof. Dr. Murat SEZGİNER 2008 2017 (EMEKLİ) İdare Hukuku
         
  Doç. Dr. H.Sertaç BAŞEREN 1995 1998 (NAKİL) Devletler Umumi Hukuku
Doç. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE 1997 2015 (NAKİL) Roma Hukuku
  Doç. Dr. Bahir Güneş TÜRKÖZER 1998 2008 (EMEKLİ) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Doç. Dr. Mustafa YILDIZ 1999 2008 (VEFAT) Genel Kamu Hukuku
         
Doç. Dr. İbrahim AYDINLI 2013 2015 (NAKİL) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
         
  Yrd. Doç. Dr. Gül EFEM 1995 1998 (EMEKLİ) Medeni Hukuk
  Yrd. Doç. Dr. A. Uğur ERİŞ 1995 2000 (EMEKLİ) Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ONGÜN 1995 2006 (VEFAT) İdare Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSTEMİ 1995 2009 (EMEKLİ) Medeni Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU 1997 2014 (NAKİL) Milletlerarası Özel Hukuk
         
  Yrd. Doç. Dr. Murat ATALI 2003 2004 (NAKİL) Medeni Usul Ve İcra-İflas Hukuku
  Öğr. Gör. Dr. Mürsel BAŞGÜL 1996 2000 (EMEKLİ) Medeni Hukuk