Bölüm Başkanları-Anabilim Dalı Başkanları

Bölüm Başkanları

       Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN (Özel Hukuk Bölüm Başkanı)
       Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ (Kamu Hukuku Bölüm Başkanı)

Anabilim Dalı Başkanları

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Ömer ANAYURT

Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Cumhur Şahin

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. İlyas Doğan

Hukuk Felsefesi Ve Hukuk Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı : Dr.Öğr. Üyesi Fatma Süzgün ŞAHİN

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Sevgi Gül Akyılmaz

İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Kadir Arıcı

Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Serdar Altınok

Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. M.Fadıl Yıldırım

Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. İbrahim Ermenek

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Berat Lale Akkutay

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Alper Çağrı YILMAZ

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Mustafa İsmail KAYA

Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkan V. : Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN